Geef uw mening over Vrienden UMC Utrecht!

Momenteel betrekken we onze achterban bij ons opinieonderzoek naar Vrienden UMC Utrecht als goed doel. Ook u kunt deelnemen aan dit onderzoek door onze online enquête in te vullen. 

reviews.png

Doe mee!

Wilt u 1 minuut van uw tijd schenken door onderstaande korte vragenlijst in te vullen? Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Klik hier om naar de enquête te gaan. 

Gepubliceerd op 2014-11-26(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail