Internationaal onderzoek orgaantransplantatie

Tijdens de donorweek hebben bijna 24.000 Nederlanders zich laten registreren als nieuwe orgaandonor. De campagne om donoren te werven, loopt nog een paar weken. Wetenschappers uit twaalf landen doen samen onderzoek om de kans van slagen van orgaantransplantaties te verbeteren. Deze samenwerking wordt geleid door het UMC Utrecht en de Universiteit van Pennsylvania. 

iGeneTrainNLfiguur.png

Donorweek

Tot eind november geven waarschijnlijk nog enkele tienduizenden mensen door of ze donor willen worden. Hoe meer donoren, hoe groter de kans dat mensen die op de wachtlijst staan gered kunnen worden. Daarnaast is de opzet van de 'Donorweek' dat mensen over orgaandonatie gaan nadenken en praten, zowel mensen die al wel of nog niet een keuze hebben gemaakt in het Donorregister. 

iGeneTRAiN onderzoekt orgaantransplantatie

Onderzoeksinstellingen uit 12 landen verzamelen de DNA-gegevens van alle patiënten die een transplantatie van een nier, hart, lever of long hebben ondergaan. Onder de naam iGeneTRAiN (International Genetics & Translational Research in Transplantation Network) willen onderzoekers mechanismen opsporen die afstoting of slecht functioneren van organen veroorzaken.

Genetisch onderzoek wereldwijd gebundeld

Sinds 2000 zijn wereldwijd meer dan een miljoen transplantaties uitgevoerd, waarvan zo’n 13.000 binnen Nederland. Ondanks verbeterde chirurgie en effectievere medicijnen is de kans op afstoting van een nieuw orgaan nog altijd groot.

Van oudsher richten transplantatie-onderzoekers zich op één specifiek orgaan. Dit maakt dat het wetenschappelijk onderzoek vaak bij relatief kleine groepen patiënten wordt uitgevoerd: te weinig om kleine genetische verschillen te traceren. Door nu alle DNA-gegevens van verschillende onderzoeksgroepen te bundelen, hopen de deelnemers aan iGeneTRAiN genen op te sporen die samenhangen met een hoog risico op afstoting van getransplanteerde organen.

Help mee

iGeneTRAiN heeft uw hulp nodig om het onderzoek uit te kunnen breiden. Lees meer over het onderzoek en hoe u hieraan kunt bijdragen op de projectpagina van het onderzoek.

Gepubliceerd op 2015-10-20(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail