Jaarbeeld 2012/2013 Vrienden UMC Utrecht

Het jaarbeeld 2012/2013 van Stichting Vrienden UMC Utrecht is uit. In het jaarbeeld leest u hoe onze organisatie zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de plannen van 2013 zijn. 

Klik hier om het Jaarbeeld te openen.

Jaarbeeld-2012-2013online_3.jpg

Wij wensen u veel leesplezier toe en nodigen u van harte uit om uw reactie met ons te delen via vrienden@umcutrecht.nl of via social media.

Gepubliceerd op 2013-07-16(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail