Onderzoek naar pijn en stress bij te vroeg geboren baby’s

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 14.000 baby’s te vroeg geboren. Deze kwetsbare allerkleinsten liggen vaak maanden in een couveuse op een neonatale intensive care afdeling. Deze opname gaat, door intensieve behandelingen en de prikkels die hiermee gepaard gaan, helaas samen met pijn en stress. Belangrijke organen zoals de hersenen en longen, zijn bij deze kinderen nog onrijp en kunnen hierdoor beschadigd raken. Dit heeft levenslange grote gevolgen.

sadbaby3

Pijn en stress zijn ingewikkelde processen die nog niet goed begrepen worden bij te vroeg geboren kinderen. We kunnen deze situatie alleen bereiken door landelijk samen te werken en de expertise te delen. De academische kinderziekenhuizen van Nederland slaan daarom de handen ineen om hier samen onderzoek naar te doen!

Dit onderzoek is mogelijk geworden dankzij een schenking van de Vriendenloterij. Regelmatig zullen de onderzoekers vertellen over dit onderzoek. Deze keer Sinno Simons, Neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis: 

“Ons onderzoek begint eigenlijk al bij de zwangerschap. We weten inmiddels dat ook stress vóór de geboorte invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Ons onderzoek richt zich daarom niet alleen op de stress van het kind, maar ook op die van de vader en de moeder, de stress tijdens de zwangerschap en het verloop van de bevalling. Uit bloed uit de navelstreng zullen we direct bij de geboorte metingen doen die het niveau van stress en ontsteking weergeven. Zo kunnen we al vanaf de geboorte inschatten wie het grootste risico loopt. We hebben dan unieke gegevens waarmee we precies kunnen onderzoeken hoe pijn en stress de ontwikkeling van een kind beïnvloeden.

In dit landelijke project onderzoeken we hoe stress bij vroeggeboorte gerelateerd is met de ontwikkeling van de belangrijke organen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook erg belangrijk om vast te stellen wat de relatie tussen pijn en stress en de ontwikkeling op de lange termijn precies is. Is er inderdaad een relatie met gedragsproblemen, concentratie en overgevoeligheid op oudere leeftijd? We volgen daarom alle kinderen langdurig om te kijken hoe zij zich ontwikkelen, ook na hun verblijf in het ziekenhuis. Omdat er veel factoren zijn die deze processen kunnen beïnvloeden is het belangrijk om dit bij een grote groep te bekijken. Daarom is het noodzakelijk dat de ziekenhuizen hierin samenwerken.”

Tekengebied 1 kopie2x3

Tekengebied 1 kopie 22x4  

 

 

 

 

 

 

 

Tekengebied 1 kopie 32x3Tekengebied 1 kopie 42x2

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een eenmalige schenking van de VriendenLoterij kunnen we dit onderzoek ook daadwerkelijk starten. De eerste stappen worden op dit moment al gezet. Omdat we de pijn en stress na vroeggeboorte willen minimaliseren. Daarmee zorgen we voor een aangenamer verblijf op de intensive care neonatologie en voor een betere toekomst voor alle te vroeg geboren kinderen in Nederland. Aan alle deelnemers van de VriendenLoterij; bedankt voor jullie steun!

 

Gepubliceerd op 2018-09-09(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail