Patiënten UMC Utrecht krijgen regie met eigen digitaal medisch dossier

Alle patiënten van UMC Utrecht kunnen voortaan hun eigen medisch dossier zelf en zonder vertraging inzien. Het vernieuwde patiëntenportaal geeft hiermee inzicht en regie in het eigen ziekteproces. Zorgverleners en patiënten kunnen hierdoor beter samen beslissen over hoe diagnostiek, zorg en behandeling wordt vorm gegeven. Helemaal in lijn met de wens van patiënten zelf, hun patiëntenverenigingen en de overheid.

Mijn-UMC-Utrecht-tablet-web_2.jpg

In het UMC Utrecht wordt al bijna tien jaar niet meer gewerkt met papieren patiëntendossiers. Bij enkele medische specialismen was het afgelopen jaren al wel mogelijk om dossiers van buitenaf in te zien. Patiënten vragen tegenwoordig om méér transparantie en méér regie over hun eigen ziekteproces. Het UMC Utrecht deelt deze visie en kiest er dan ook voor om als eerste ziekenhuis het digitale medisch dossier voor alle specialismen zonder vertraging te ontsluiten.

Samen sturen

Drs. Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht zegt: “Om patiënten regie te kunnen laten houden op hun eigen gezondheid moeten ze kunnen beschikken over dezelfde informatie als de behandelaar. Dit maken we voor hen op deze veilige en snelle manier gemakkelijker. Het UMC Utrecht gelooft dat dit past bij gelijkwaardig partnerschap waarbij de patiënt en zorgverlener samen het gesprek aangaan en sturen op de gewenste zorg. Mochten de informatie op het portaal vragen oproepen of mensen ongerust maken, dan is er een telefonische helpdesk en e-consult zodat zij zo snel mogelijk een antwoord op hun vraag krijgen.”

Voordelen

Kinderlongarts prof. Kors van der Ent van het UMC Utrecht heeft al ervaring met het patiëntenportaal en is enthousiast:  “Meer dan driekwart van onze patiënten heeft chronische aandoeningen. Voor hen is het belangrijk dat zij een up-to-date overzicht hebben van hun gezondheidstoestand en hun behandeling, zodat zij hier adequaat op kunnen reageren. Omdat ze nu sneller uitslagen kunnen vernemen, wordt de duur van hun onzekerheid verkort en komen ze beter voorbereid op het spreekuur.”

Hematoloog dr. Reinier Raymakers voegt toe: “In het vorige portaal werden uitslagen met vertraging getoond. Met dit realtime portaal zijn we wat mij betreft waar we willen zijn, al zijn zorgverleners soms bezorgd dat patiënten uitslagen zien die ongunstig zijn of lijken, wat tot onrust kan leiden. De praktijk leert dat patiënten heel goed weten dat uitslagen ongunstig kunnen zijn en ook weten dat kijken in het portaal dit risico inhoudt. Een enkele patiënt kiest bewust om niet in het portaal te kijken of verzoekt om het dicht te laten zetten, maar de grote meerderheid vindt het juist fijn om alles te kunnen inzien.”

Grote breedte, diepte en bereik

Het patiëntenportaal van het UMC Utrecht gaat op veel gebieden verder dan portalen van andere ziekenhuizen. Het is beschikbaar voor alle patiënten van 16 jaar en ouder en wordt gebruikt door alle zorgverleners in het UMC Utrecht. Daarnaast worden alle medische gegevens (behandelverslagen, medicijnoverzicht, metingen, patiëntbrieven én definitieve uitslagen) direct beschikbaar gesteld aan de patiënt. Vanaf september 2015 krijgen ook patiënten onder de 16 jaar en/of de ouder(s) of voogd toegang tot het patiëntenportaal.

[YouTube id=AWxM59oKv68 width=480 height=315] [/YouTube]

Video voor uitleg over het vernieuwde patiëntenportaal door middel van een animatie.

Gepubliceerd op 2015-03-24(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail