Prachtige schenking van € 2 miljoen voor onderzoek met organoïden naar medicijn eierstokkanker

Vrienden UMC Utrecht heeft een donatie van € 2 miljoen ontvangen. Het geld zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van een ‘levende’ organoïdenbank voor onderzoek naar een medicijn voor de behandeling van eierstokkanker.

eierstokkanker-web.jpg

Tot voor kort waren er geen goede manieren om tumoren buiten het lichaam te kweken, om ze te kunnen onderzoeken en om medicijnen op te testen. Door de ontwikkeling van de organoïdentechnologie door prof. dr. Hans Clevers in het Hubrecht Instituut is dat nu wel mogelijk. De technologie wordt op dit moment al succesvol uitgetest bij een aantal vormen van kanker zoals darmkanker, longkanker en alvleesklierkanker. In het huidige project wordt deze technologie verder ontwikkeld voor eierstokkanker (ovariumcarcinoom). Het betreft hier een samenwerking tussen het Hubrecht Instituut, het UMC Utrecht Cancer Center en het UMC Utrecht Center for Molecular Medicine.

Biobank van organoïden

Het onderzoeksproject, dat 5 jaar zal duren, is gericht op het koppelen van medicijnen aan eierstoktumoren om de overleving van patiënten met eierstokkanker te verbeteren. Het project zal bestaan uit diverse onderzoekslijnen. Er wordt eerst een biobank ingericht van (levende) organoïden van tumorweefsel van patiënten met eierstokkanker. Deze organoïden zullen genetisch worden gekarakteriseerd door middel van DNA en RNA sequentie-analyse. Daarna wordt de gevoeligheid van de organoïden getest voor een reeks van 30-50 bestaande en nieuwe medicijnen.

Medicijn op maat

“We verwachten dat we met behulp van dit onderzoek kandidaat-medicijnen kunnen identificeren die kunnen worden gebruikt voor een behandeling op maat van patiënten met eierstokkanker die resistent is geworden tegen gangbare chemotherapie”, aldus hoogleraar Els Witteveen, afdelingshoofd medische oncologie in het UMC Utrecht en een van de projectleiders. “Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in de oorzaken waarom bij eierstokkanker de tumoren na verloop van tijd resistent worden tegen chemotherapie.”

Claudia Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving bij stichting Vrienden UMC Utrecht zegt: “We zijn erg blij dat het Gieskes-Strijbis Fonds heeft gekozen om een UMC Utrecht project te ondersteunen. Het is de grootste gift die we ooit van een vermogensfonds hebben mogen ontvangen. Dit kan op termijn van grote betekenis zijn voor vrouwen met vormen van eierstokkanker waarvoor nog geen genezing bestaat.” Het Gieskes-Strijbis Fonds, opgericht in 2003, is een vermogensfonds dat uit de beleggingsopbrengsten goede doelen ondersteunt op gebied van milieu en natuurbehoud, vrijheid en democratie, kunst en cultuur en medisch onderzoek.

Eierstokkanker is een agressieve kankervorm die jaarlijks bij 1200 vrouwen in Nederland wordt vastgesteld. Ook op jonge leeftijd wordt de diagnose gesteld en de ziekte veroorzaakt in het begin meestal weinig of aspecifieke klachten. Hierdoor wordt de tumor in 70 procent van de gevallen pas in een (ver-)gevorderd stadium ontdekt. Chemotherapie werkt vaak slechts tijdelijk, waarna resistentie optreedt, de tumor terugkeert en de patiënt uiteindelijk overlijdt. Vergeleken met andere gynaecologische tumoren is de sterfte hoog en het sterftecijfer de afgelopen 20 jaar niet verbeterd; volgens het KWF en IKNL is 5 jaar na diagnose minder dan 40% van de patiënten nog in leven. Er is daarom een grote medische behoefte om een goede behandeling te ontwikkelen voor eierstokkanker.

Gepubliceerd op 2016-02-02(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail