Project hersenbloeding in nieuwe Hoegaathet?

Het Vrienden-project Help een hersenbloeding voorkomen staat beschreven in de nieuwe Hoegaathet?, het publieksblad van het UMC Utrecht. Voor dit project wordt financiering gezocht voor onderzoek naar hersenbloeding, waarbij gescreend wordt op aneurysmata (gebarsten bloedvat-uitstulpingen) in het hoofd bij familieleden van patiënten die een bloeding uit een aneurysma in het hoofd hebben doorgemaakt. Klik hier om meer te lezen over het project.

Hoegaathet.png

Hoe gaat het?

Met het publieksblad Hoegaathet? wil het UMC Utrecht inwoners van de regio Utrecht vertellen waar het ziekenhuis voor staat. In het blad laat het UMC Utrecht zien voor welke zorg patiënten in het ziekenhuis terecht kunnen. Het blad geeft ook informatie over het voorkómen van ziektes en over ziekte en gezondheid in het algemeen. De Hoegaathet? verschijnt acht keer per jaar als bijlage van de Wegener huis-aan-huisbladen in de regio Utrecht. Klik hier voor de laatste editie

Gepubliceerd op 2014-01-22(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail