UMC Utrecht lanceert regionaal publieksblad

Deze week verschijnt het eerste nummer van de nieuwe publiekskrant Hoegaathet? van het UMC Utrecht. De publiekskrant verschijnt acht keer per jaar als bijlage van de Wegener huis-aan-huisbladen in de regio Utrecht.

Hoe-gaat-het.jpg

Met het publieksblad wil het UMC Utrecht inwoners van de regio Utrecht vertellen waar het ziekenhuis voor staat. Van patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij een weloverwogen keuze maken voor een ziekenhuis. Om patiënten te helpen kiezen informeert het UMC Utrecht informeert burgers, patiënten en huisartsen via een toegankelijk huis-aan-huispublieksblad.

In het blad laat het UMC Utrecht zien voor welke zorg patiënten in het ziekenhuis terecht kunnen. Het blad geeft ook informatie over het voorkómen van ziektes en over ziekte en gezondheid in het algemeen.

Het eerste nummer van Hoegaathet? staat in het teken van hart- en vaatziekten. Specialisten van het UMC Utrecht leggen onder meer uit hoe gevaarlijk buikvet is, hoe dotteren werkt en wat je kunt doen tegen een aneurysma.

Verschillende patiënten vertellen over hun behandeling in het UMC Utrecht. Patiënt Ton vertelt bijvoorbeeld over zijn operatie aan een aneurysma. Die verliep gelukkig goed. "Ik ben bewuster gaan leven", vertelt Ton.

Blader digitaal door het blad.

Bron: www.umcutrecht.nl 

Gepubliceerd op 2013-08-22(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail