Investeren in hersenonderzoek

Vrienden UMC Utrecht heeft een donatie van €65.000 ontvangen van Stichting Chanrone. Het geld zal worden gebruikt voor onderzoek naar een medicijn voor de behandeling van maligne gliomen (een kwaadaardige hersentumor). 

Hersenen2

Maligne gliomen kunnen nog altijd niet genezen worden. Deze tumoren veroorzaken ernstige invaliditeit en patiënten hebben een sterk verkorte levensverwachting. Recent zijn er hoopvolle resultaten geboekt met behandelingen die het immuunsysteem ondersteunen in het bestrijden van deze tumoren.

Ontwikkelen behandeling

Om daadwerkelijk een effectieve immunotherapie tegen deze tumoren te ontwikkelen is er nog veel onderzoek nodig. Met deze schenking van Stichting Chanrone hoopt Pierre Robe, hoogleraar neurochirurgie, meer inzicht te krijgen in deze tumoren en aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van behandelingen. Professor Robe is hiervoor een internationaal onderzoeksproject gestart tussen het UMC Utrecht (Nederland), Universiteit van Luik (België) en Universiteit van Insubria (Italië), genaamd ‘GPVAC’.

Stichting Chanrone

Stichting Chanrone financiert wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van hersentumoren en kwaliteit van leven van mensen met een hersentumor.

We danken Stichting Chanrone hartelijk voor deze mooie bijdrage.

Gepubliceerd op 2017-04-21(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail