Steppen langs gemeentegrens voor ziekte

Hans Traag uit Bilthoven gaat een marathon steppen langs de grens van de gemeente De Bilt. Hij doet dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar PXE (Pseudoxanthoma Elasticum). Een zeldzame ziekte met ongeveer 400 tot 600 patiënten in Nederland. De ziekte tast huid, ogen en vaatstelsel aan.

 

Hans Traag

Hans Traag is zelf patiënt en zeer slechtziend. Hij heeft de bloedvaten van een 90 jarige, maar is vastbesloten deze tocht te volbrengen om een bijdrage te leveren aan meer bekendheid en meer onderzoek naar de ziekte die zoveel invloed heeft op kwaliteit van leven.

De start van de tocht is op 17 september om 10.00 uur bij het UMC Utrecht. Informatie op de actiepagina op Vrienden UMC Utrecht.

Gepubliceerd op 2016-09-05(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail