Het Dirkzwager-Assink Fonds steunt 2 projecten van Vrienden UMC Utrecht

Dankzij een gift van ruim 450.000 euro van Stichting Het Dirkzwager-Assink Fonds aan Vrienden UMC Utrecht is de decembermaand extra feestelijk. De gift gaat naar de projecten ‘Darmkanker aanpakken bij de oorsprong: kankerstamcellen’ en naar ‘Innovatief onderzoek naar nierontwikkeling uit stamcellen’. Dankzij deze geweldige steun gaan beide projecten begin 2014 van start. 

handenstumc.jpg

Aanpak darmkanker

Het eerste project is een onderzoek naar de aanpak van darmkankercellen van aanvrager dr. Onno Kranenburg onder leiding van prof.dr. Inne Borel Rinkes, hoogleraar Chirurgische Oncologie. In Nederland komt darmkanker zeer veel voor en wordt jaarlijks bij meer dan 12.000 mensen geconstateerd. Darmkanker komt voornamelijk voor bij mensen van 60 jaar en ouder en is na longkanker de voornaamste oorzaak van kanker-gerelateerd overlijden (bron: IKNL).

Patiënten overlijden doorgaans aan de gevolgen van de groei van uitzaaiingen in de lever en de longen. Bij de behandeling van uitgezaaide darmkanker is het terugkeren van de tumor na een ogenschijnlijk effectieve therapie een enorm groot probleem. Met deze bijdrage kan het kweken van kankerstamcellen en de daarmee samenhangende proeven worden gefinancierd. Lees meer over dit project.

Nierontwikkeling uit stamcellen

Het andere project is een innovatief onderzoek naar de ontwikkeling van nieren uit stamcellen onder leiding van prof.dr. Marianne Verhaar, hoogleraar Experimentele Nefrologie, en prof.dr. Niels Geijsen, hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde. Meer dan één miljoen Nederlanders hebben een beginnende vorm van nierschade. Dit geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en kan leiden tot verlies van nierfunctie. Als de nieren niet of nauwelijks meer werken is niertransplantatie de beste behandeloptie.

Helaas is er een ernstig tekort aan donornieren. Met dit innovatieve willen de onderzoekers in de toekomst gezonde nieren ontwikkelen uit stamcellen. Lees meer over dit project

Onze dank gaat uit naar Stichting Het Dirkzwager-Assink Fonds voor de enorme steun van onderzoek in het UMC Utrecht. 

Gepubliceerd op 2013-12-17(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail