Fietsen voor hartfalen

Op zaterdag 11 juni 2016 organiseert het UMC Utrecht in samenwerking met VeloTours de vierde editie van de Tandemtocht. Het doel van deze vierde editie is om wederom geld bij elkaar te fietsen voor hartfalen. 

Logo editie 2016

Het onderzoek spitst zich toe op hartrevalidatie en de verschillen die daarbij te ontdekken zijn tussen vrouwen en mannen. Het uiteindelijke streven is om na het afronden van dit onderzoek tot een zo effectief mogelijk trainigsprogramma te komen. Na afloop van de tocht volgt een lunch en een kort inhoudelijk programma. Het parcours is Zeist-Utrecht-Zeist (40 km).

Doel

Het doel van deze vierde editie van de Tandemtocht is om geld bij elkaar te fietsen voor onderzoek naar verschillen tussen vrouwen en mannen bij hartrevalidatie. Iedere deelnemer gaat de uitdaging aan om 500 euro bij elkaar te fietsen voor het onderzoeksdoel. Via het goede doel Vrienden UMC Utrecht komt het geld van de Tandemtocht terecht bij het onderzoeksdoel.

Verschillen mannen en vrouwen

Hart- en vaatziekten: de cijfers liegen er niet om. Eén op de vier Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Bij vrouwen is dit zelfs doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 28% van de vrouwen overlijdt uiteindelijk aan een hart-of vaatziekte. Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn hiervoor deels verantwoordelijk. Zo hebben vrouwen als er iets mis is met het hart, vaker minder duidelijke signalen dan mannen. Hiernaar wordt de laatste tijd steeds meer onderzoek verricht. Er is helaas nog weinig onderzoek gedaan naar het traject na een doorgemaakte hartziekte, te weten de hartrevalidatie.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bestemd voor elke patiënt die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of na een operatie. Bij hartrevalidatie werken arts(en), fysiotherapeuten en patiënt aan lichamelijk herstel. Een volledig gevolgd hartrevalidatieprogramma vermindert de kans op herhaling van het hartprobleem. Bij het huidige programma krijgen mannen en vrouwen vergelijkbare trainingsprogramma’s om de fitheid weer op te bouwen na een hartziekte. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt echter dat:
- slechts 10% van de vrouwen na een hartziekte deelneemt aan hartrevalidatie.
- vrouwen eerder overlijden aan hartfalen dan mannen.

Onderzoeksdoel

Is het gezien bovenstaande de vraag of vrouwen minder fit zijn? Of hebben vrouwen een ongunstigere leefstijl? Misschien moet er training op maat worden aangeboden voor deelnemende vrouwen aan hartrevalidatie? Onderzoek naar de juiste manier van hartrevalidatie bij vrouwen is daarom nodig, om de langetermijnoverleving en de kwaliteit van leven bij vrouwen na doorgemaakte hartziekten te verbeteren. Daarvoor willen wij ons graag inzetten door met een onderzoek te starten bij vrouwen die effectieve hartrevalidatie nodig hebben na een recent hartprobleem.

Meer informatie of deelnemen?

Neem voor meer informatie contact op met info@stophartfalen.nl, of schrijf u direct in via dit formulier.

Het is uiteraard ook mogelijk om de tocht te sponsoren. Wij hopen dat wij daarbij op uw hulp kunnen rekenen. Hartrevalidatie is noodzakelijk voor mannen én vrouwen! Bezoek de actiepagina en doneer ook.

Gepubliceerd op 2016-04-16(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail