Tri2Connect - Cancer Care Challenge

Geld inzamelen om de zorg voor patiënten met kanker verder te verbeteren. Dat is het doel van de Tri-2-Connect-Cancer Care Challenge, een initiatief van het Julius Centrum, het UMC Cancer Centre en Vrienden van het UMC. Zondag 10 juli doen teams van medewerkers van het UMC Utrecht en regionale huisartsen, voor dit goede doel mee aan de Utrecht triatlon. 

Tri 2 Connect

Zorg patiënten met kanker verder verbeteren

Met deze sportieve actie willen de deelnemers geld inzamelen om de zorg voor patiënten met kanker verder te verbeteren. Deze zorg kan steeds vaker dichtbij huis plaatsvinden en soms meer persoonsgericht. Hiervoor is goede samenwerking tussen de specialist in het ziekenhuis en de huisarts in de thuisomgeving van doorslaggevend belang. Om handvatten te geven om door samenwerking optimaal persoonsgerichte zorg te leveren, moet onderwijs worden gemaakt en gegeven voor huisartsen en specialisten. Het geld dat wordt ingezameld met de Challenge wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s voor deze zorgverleners, bestaande uit contactonderwijs en e-learning.

Bijdragen aan kankerzorg

Ook bijdragen aan verdere verbetering van kankerzorg? Steun de actie.

Meer informatie

Meer informatie over de “Tri-2-Connect – Cancer Care Challenge” is te vinden op www.UMC-Challenge.nl.

Gepubliceerd op 2016-04-15(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail