Jonge artsen presenteren visiedocument 2025

Op 8 oktober zal een groep jonge artsen en apothekers in opleiding een document aan minister Scippers aanbieden waarin ze aangeven hoe zij de zorg in de toekomst zien. In het document 'Coach, Cure & Care 2025' zal aan de hand van een casus, die door het hele document zal lopen, worden toegelicht hoe zij de visie in de dagelijkse praktijk willen vormgeven. 

Beeld-folder.JPG

De kernbegrippen in het visiedocument zullen zijn: gezondheid, zelfredzaamheid, e-health, verantwoordelijkheid, menselijke maat, preventie, samenwerking, flexibiliteit, opleiding, datamanagement en zelfreflectie. Ook hebben de jonge zorgverleners al aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat er al tijdens de opleiding meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialismen is.

De groep bestaat uit medisch specialisten, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers in opleiding.

bestaat uit medisch specialisten, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers in opleiding.

Bron: Mednet.nl

Gepubliceerd op 2013-08-08(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail