Vrienden UMC Utrecht verrast patiënten met orchidee ​

Alle patiënten die op de verpleegafdeling van het UMC Utrecht verblijven krijgen vandaag een zijden orchidee. Dit is een initiatief van Vrienden UMC Utrecht. Het is niet leuk om in het ziekenhuis te liggen en met deze actie wil Vrienden UMC Utrecht het verblijf iets ‘opvrolijken’ en de patiënten sterkte wensen.

Foto 08 09 16 12 02 20

Foto: mevrouw Mallens ontvangt een orchidee van Judith Witmond, vrijwilliger van Vrienden UMC Utrecht.

Hartverwarmend

De orchideeën zijn dankbaar in ontvangst genomen. Hartverwarmend zijn de reacties: "Hartstikke bedankt voor jullie presentje...een klein gebaar kan een mens zo veel goed doen...".

Vrienden UMC Utrecht

Vrienden UMC Utrecht draagt de patiënten van het UMC Utrecht een warm hart toe. Samen met de donateurs, fondsenwervende acties en vrijwilligers zetten zij zich in voor patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, vernieuwende behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor de patiënt. Eind 2015 hebben de Vrienden rond de kerstdagen de patiënten verrast met een wenslichtje.

Gepubliceerd op 2016-09-08(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail