Overzicht bedrijfsvrienden

Veel bedrijven laten tegenwoordig hun hart spreken. Daar zijn we bij Vrienden UMC heel blij mee.

Deze bedrijven steunen Vrienden UMC Utrecht:

Logo HERMANS EN SCHUTTEVAER PNG

 

 

 

 

  

Gispen logo

 

 

 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail