Bevriende fondsen

Zoekt u als fonds of stichting een project met impact voor de gezondheidszorg. Die vindt u bij Vrienden UMC Utrecht wanneer het draait om medisch onderzoek en projecten die de zorg kunnen vernieuwen.

Een fonds verbindt zich natuurlijk het liefst aan een project dat aansluit bij de doelstellingen uw fonds. Daar helpen wij graag mee. Van een projectaanvraag tot en met kleinschalige voortgangsbijeenkomsten in het UMC Utrecht. Het moet zo veel mogelijk maatwerk zijn, vinden we.

Ook voor een particulier is het mogelijk om zelf een fonds op naam op te richten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Mathilda Cremer, manager fondsenwerving (088-75 610 10, m.b.cremer@umcutrecht.nl).

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail