Word bedrijfsvriend

Om meer medisch onderzoek, innovatie en topzorg om ziekten te bestrijden die ons nu nog vaak de baas zijn, is veel geld en maatschappelijk draagvlak nodig. Een vaste kring van Bedrijfsvrienden is hiervoor van groot belang. Bent u een ondernemer en onderschrijft u het belang van méér onderzoek en een betere gezondheidszorg?

Door onze Bedrijfsvriend te worden, levert u een mooie bijdrage aan de gezondheidszorg voor kinderen.

  • u draagt bij aan patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, vernieuwende behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor patiënten, familie, ouder en kind
  • u geeft inhoud aan uw maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap
  • u vergroot het maatschappelijk draagvlak van Vrienden UMC Utrecht binnen regio Utrecht

Bedrijfsvrienden ontvangen:

  • vermelding en doorverwijzing naar uw bedrijfspagina op onze website
  • uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten, met interessante inhoud en mogelijkheid tot netwerken 
  • digitale nieuwsbrief met informatie over de projecten waar we mee bezig zijn en nieuws vanuit het ziekenhuis

Wilt u met ons kennismaken?

Er zijn diverse sponsormogelijkheden, voor grote en kleine bedrijven. Wij komen graag met u in gesprek. Neem contact op met Mathilda Cremer, manager fondsenwerving (088-75 610 10, m.b.cremer@umcutrecht.nl).

Machtigingsformulier bedrijven

Bedrijfsactie

Wilt u een bedrijfsactie starten voor het UMC Utrecht? Dat kan ook via onze actie website.

Ga naar: Actie voor UMC Utrecht.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail