Vrienden UMC Utrecht & ANBI

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht werft financiering voor projecten die bijdragen aan vernieuwingen en verbeteren van de zorgkwaliteit in het UMC Utrecht. Met Vrienden WKZ voor kinderen (< 18 jaar) en met Vrienden UMC Utrecht voor volwassenen. 

 

Vrienden UMC Utrecht richt zich op particulieren, vermogens- en familiefondsen, bedrijven, service- en sportclubs en bevriende stichtingen. Er zijn vier geefdoelen:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek
  • zorginnovatie en vernieuwing
  • welzijn voor patiënten
  • onderwijs gerelateerde projecten

Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) & Vrienden WKZ (voor kinderen) zijn twee merken van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht.

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden UMC Utrecht kan hierdoor fiscaal gunstig zijn. Meer informatie over ANBI's en giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

De organisatie

De Stichting Vrienden van het UMC Utrecht bestaat uit en een Raad van Toezicht en een bestuur. Deze functies zijn onbezoldigd. De bestuurder werkt nauw samen met het team Fondsenwerving en de afdeling Financiële administratie van het UMC Utrecht. De medewerkers van deze afdelingen zijn in dienst van het ziekenhuis. De Stichting kent verder twee dochterstichtingen (Elisabeth von Freyburg Stichting, Sophie Bueninck Stichting). Er is een Comité van Aanbeveling en een Medical board (wetenschappelijke commissie). Beiden zijn onbezoldigd. 

Klik hier voor de hele organisatie


Beleidsplan en financiële verantwoording

Ieder jaar wordt een fondsenwervingsplan gemaakt, waarin doelstellingen en activiteiten van het komende jaar worden beschreven. Hier treft u het Jaarplan 2017 aan. 

Natuurlijk wordt jaarlijks verantwoording afgelegd middels een jaarverslag. Deze documenten kunt u hieronder vinden.  

Voorlopig jaarverslag 2017

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail