Missie

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is hét goede doel van het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. De stichting zet zich in voor patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, vernieuwende
behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor patiënten, familie, ouder en kind. Voor volwassenen via Vrienden UMC Utrecht en voor kinderen via Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Het is onze missie om continu te innoveren. Vernieuwen en verbeteren, zodat we in de toekomst onze patiënten nóg beter kunnen behandelen, ziektes nog beter doorgronden en de diagnosestelling, behandelmethodes en medicatie nog beter kunnen afstemmen op de behoeftes van onze patiënten.

Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor concrete projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Vrienden UMC Utrecht heeft geen winst oogmerk. Bekijk het actuele overzicht van alle projecten waar wij ons voor inzetten.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail