Organisatie

Stichting Vrienden UMC Utrecht werft voor twee onderdelen; Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) en Vrienden UMC Utrecht (volwassenen).  

De Stichting Vrienden van het UMC Utrecht bestaat uit en een Raad van Toezicht en een eenhoofdig bestuur. De bestuurder werkt nauw samen met het team Fondsenwerving en de Financiële Administratie van het UMC Utrecht. De Stichting kent twee dochterstichtingeneen Comité van Aanbeveling en een Medical board

Raad van Toezicht

 • Drs. B.J.M. (Ben) Verwaaijen (voorzitter)
 • Mr. J.P. (Jacques) van Dijken, Co-CEO van International Pension Platform S.E.
 • Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht

Bestuur

 • Voorzitter: Dhr. J.W.R. (Remco) van Lunteren, directeur Strategische Allianties UMC Utrecht
 • Secretaris: Drs. R.P.J. (Ralph) van Disseldorp (directeur Marketing & Communicatie UMC Utrecht
 • Dr. T. (Tatjana) Seute, neuroloog UMC Utrecht
 • Dr. ir. H.M (Hester) den Ruijter, universitair hoofddocent, experimentele cardiologie
 • Mw. drs. A. (Astrid) Roskes, afdelingshoofd Business Intelligence UMC Utrecht
 • Dhr. M. (Maarten) Schikker, extern lid
 • Dhr. R.M.J. (Richard) Kraan, extern lid

Team Fondsenwerving UMC Utrecht

 • Mw. C.M.G. (Carola) Remers, directeur Fondsenwerving
 • Mw. M.B. (Mathilda) Cremer, manager fondsenwerving zakelijke markt
 • Mw. S. (Sanne) de Beus, manager fondsenwerving particuliere markt
 • Mw. S.M. (Suzan) Hosmar, coördinator acties en evenementen
 • Mw. A. (Amber) Valk-van Raalten, communicatiemedewerker
 • Mw. P. (Pauline) Schaap, projectbeheer & administratie
 • Mw. J.N. (José) de Boer-Guldenmund, administratief medewerker
 • Mw. A.M. (Ankie) Steenbeek, administratief medewerker

Financieel administratieve ondersteuning

 • Dhr. A.H. (Arik) Wassink, hoofd Administratie Derden UMC Utrecht
 • Dhr. L. (Lucas) Boven, medewerker Administratie Derden UMC Utrecht

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail