Dochterstichtingen

Met trots hebben twee stichtingen zich als dochterstichting aangesloten bij de Stichting Vrienden UMC Utrecht.

 

Elisabeth von Freyburg Stichting
Gericht op medisch wetenschappelijk onderzoek in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Sophie Bueninck Stichting
Ter bevordering van de gezondheid van kinderen in het WKZ in brede zin.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail