Wat doen we?

Vrienden UMC Utrecht werft geld voor medisch onderzoek en innovaties om de best mogelijke zorg voor patiënten te realiseren. Nu en in de toekomst. Relaties worden aangegaan om financiering te zoeken voor concrete projecten die daartoe bijdragen.

Met uw steun zorgt u direct voor meer kennis over ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, infectie- en auto-immuunziekten en aandoeningen aan de hersenen, spieren en zenuwen. En voor innovaties waarmee de zorg voor de patiënt baanbrekend verandert, zoals orgaanontwikkeling uit stamcellen, 3D-bioprinting en regeneratieve medicijnen. Vrienden UMC Utrecht legt de verbinding tussen onderzoekers, zorgverleners en patiënten. Zorg die we nu en in de toekomst allemaal nodig hebben. Delen zorgt voor meer!

Ook organiseert Vrienden UMC Utrecht iedere twee jaar de Catharijneconferentie. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Steeds met een ander thema waar het UMC Utrecht in voorop loopt. Tijdens deze conferentie wordt een Catharijneprijs (t.w.v. 10.000,- euro) uitgereikt aan een onderzoeker van wereldfaam.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail