Steun ons via een Fonds op Naam

Steun ons door het instellen van een Fonds op Naam. Dat is een eerbetoon én schenking ineen.

Een Fonds op Naam kunt u zien als een schenking geoormerkt voor uw eigen geefdoel onder de vlag en in beheer van de Stichting Vrienden UMC Utrecht. U kunt een Fonds op Naam instellen tijdens uw leven of, via een testamentaire beschikking, na uw overlijden. U kunt zelf de naam bepalen. U kunt denken aan uw eigen naam, de naam van een dierbare of van een bepaald onderzoek.

Een voorwaarde is dat uw geoormerkte schenking past binnen de geefdoelen van de Stichting Vrienden UMC Utrecht. De minimale inleg voor een Fonds op Naam bedraagt 40.000 euro. Wij zorgen - in overleg met u - ervoor dat het geld wordt besteed aan het specifieke doel en voor de administratieve afhandeling. Zo kan uw Fonds op Naam profiteren van onze kennis en ervaring en wordt u niet belast met organisatorische en administratieve zaken.

Heeft u vragen? Neem contact op met Mathilda Cremer, manager fondsenwerving (088-75 610 10, m.b.cremer@umcutrecht.nl).

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail