Steun ons straks...

Wilt u ook in de toekomst bijdragen aan een betere gezondheidszorg in het UMC Utrecht?

Hiervoor kunt u de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht opnemen in uw testament. Een testament laat u opmaken bij een notaris. Hiermee bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt. In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling. Elk nalatenschap in geld en goederen is welkom.

Legaat

U kunt een vast bedrag of een bepaald goed (huis, grond) nalaten.

Erfstelling

Een deel (percentage) van uw nalatenschap is bestemd voor het goede doel. Wanneer u nalaat aan de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht komt uw nalatenschap (legaat of erfstelling) volledig ten goede aan dit doel. Als ANBI-instelling zijn wij vrijgesteld van successierechten. 

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen: Stichting Vrienden van het UMC Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht. KvK nummer 5608 3777.

Wij informeren u graag vrijblijvend over ‘nalaten aan het UMC Utrecht’. Neem hiervoor contact op manager fondsenwerving Sanne de Beus (088-75 610 10, (S.F.deBeus@umcutrecht.nl) of informeer bij uw notaris.

Nalatenschapsfolder

Wij hebben een speciale folder gemaakt waarin wij informatie geven over de mogelijkheden om na te laten aan het UMC Utrecht.

Ja, ik wil de graag de folder 'Nadenken over nalaten' ontvangen.

Schenken met belastingvoordeel

Wilt u nu al schenken? Met een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd, verbindt u zich voor langere tijd aan Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. Waarbij u profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar. Daardoor kunt u zelfs extra doneren, zonder dat u meer betaalt! Lees meer.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail