Vaste donateur Vrienden UMC Utrecht

U kunt vaste donateur worden van Vrienden UMC Utrecht. Dit kan al vanaf € 5,- per maand! U draagt daarmee bij aan concrete projecten, met als doel om ziekten te bestrijden die ons nu nog vaak de baas zijn. En om te zorgen voor een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt. 

Als vaste donateur ontvangt u onze nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van het UMC Utrecht en de Vrienden. Vul onderstaande gegevens in om ons structureel te steunen. Uw bijdrage waarderen wij enorm. 

Ik kies voor een vast bedrag

Mijn gegevens

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail